วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
20 พฤษภาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday เพิ่มในปฏิทิน
05 มีนาคม 2564 Opportunity Day 2020 Year End Performance Review 11.15-12.00 เพิ่มในปฏิทิน