วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
13 มิถุนายน 2565 Digital Roadshow Q1/2022 Time 11.15-12.00 Hrs เพิ่มในปฏิทิน
20 พฤษภาคม 2565 Opportunity Day Q1/2022 Time 11.15-12.00 Hrs เพิ่มในปฏิทิน
19 พฤษภาคม 2565 Analyst Meeting Q1/2022 Time 13.30-15.30 Hrs เพิ่มในปฏิทิน
17 พฤษภาคม 2565 Financial Statement Q1/2022 Release Date เพิ่มในปฏิทิน
28 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 E-AGM เพิ่มในปฏิทิน
14 มีนาคม 2565 Digital Roadshow: 2021 Year End Performance Review Time 11.15-12.00 Hrs เพิ่มในปฏิทิน