วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday เพิ่มในปฏิทิน
24 สิงหาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday เพิ่มในปฏิทิน
03 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

E-AGM จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร JWD Store it! Siam Building เลขที่ 188/72 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เพิ่มในปฏิทิน
22 พฤษภาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday เพิ่มในปฏิทิน
12 มีนาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2562

ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพิ่มในปฏิทิน