บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

JWD คิดทุกเรื่องเพื่อบริการโลจิสติกส์ครบวงจร และบริหารจัดการซัพพลายเชน

เลขทะเบียนบริษัท
0107557000306
กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ
หมวดธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์
ทุนจดทะเบียน
510,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,020,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
500,999,971.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,019,999,943 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท
เว็บไซต์
ที่ตั้งบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 36 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-710-4000
แฟ็กซ์: 02-710-4024
คลังสินค้าสามวา
เลขที่ 222 หมู่ 17 ถ.สามวา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์: 02-918-6546
แฟ็กซ์: 02-918-6093
แหลมฉบังคอมเพล็กซ์
เลขที่ 122 หมู่ 2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 033-674-200
แฟ็กซ์: 038-492-493
คลังสินค้าอันตราย
ท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 038-404-700
แฟ็กซ์: 038-404-782